logo

Home | Over | Werkgebied | Diensten | Kunst & Film | Contact    
Kunst en film

Achtergrond

Alf Zwilling|communicatie is gestoeld op de unieke combinatie van uitgebreide kennis en ervaring van marketingcommunicatie en een gepassioneerde relatie met kunst en film. Geschoold als kunsthistoricus en ervaren als communicatiemanager.
De kennis en ervaring meegenomen uit het bedrijfsleven staan organisaties in de culturele sector ten dienste. Zeker nu, waar het begrip cultureel ondernemen de belangrijkste vernieuwing in de sector is.

Specialisme

Alf Zwilling|communicatie heeft specifieke kennis van de audiovisuele toepassingen in de beeldende kunst. Kennis van filmgeschiedenis en filmanalyse, gecombineerd met het vastleggen van kunstuitingen als installaties en performances. Maar ook van film en fotografie gemaakt door kunstenaars. Daarnaast bestaat de diepgaande kennis van Nederlandse documentaire film, aangevuld met speelfilm en bedrijfsfilm en fotografie. Een eigen vakgebied dat inhaakt in alle kunstbewegingen van de 20e eeuw en in enkele gevallen daarvoor zelfs.


Unieke diensten


Alf Zwilling|communicatie biedt advies en ondersteuning op alle gebieden van audiovisuele communicatie. Collectiebeheer en –beschrijving voor alle organisaties met collecties beeldende kunst, fotografie en film.
Inrichten van tijdelijke en permanente exposities. Volledig verzorgen van alle publicaties.
Diepgewortelde affiniteit enerzijds en professionele kwaliteiten anderzijds staan borg voor echte inleving in uw organisatie en project, gevolgd door perfecte analyse, advies, plan en uitvoering.
© Alf Zwilling|communicatie
Nederland 1997 - 2021
Laatste wijziging: december 2020